توصیه هایی جهت پاک کردن لکه ها

توصیه هایی جهت پاک کردن لکه ها: تمیز نگاه داشتن لباس‌های سفید سخت است، حتی گاهی با چندین بار شستشو هم نمی‌توان آن‌ها رابه سفیدی روز اول برگرداند. برای کسانی که نسبت به لباس‌های خود حساس هستند، هیچ چیزی بدتر از این نیست که ببینند لباس تمیزشان لک شده است. همانطور که می دانید لکه…