رفع بوی بد ماشین لباسشویی و ظرف شویی با بوگیر دیپاف

یکی از مشکلات اصلی استفاده از ماشین‌های لباسشویی بوی نامطبوعی است که بعد از استفاده مستمر با گذشت زمان ایجاد می‌کنند. دلیل این بوی زننده نم و رطوبتی است که در داخل ماشین به دام می‌افتد که با توجه به دمای مناسب آن، محل مناسبی برای رشد انواع میکرو بها مانند انواع باکتری ها و…