پاک کننده رنگ، وارنیش، لاتکس و رزین برای اولین بار در کشور تولید شد

تولید لکه بر رنگ، وارنیش لاتکس توسط شرکت شیمی فناور آروشا: وقتی چند سال از عمر وسایل خانه یتان مانند میز های چوبی و فلزی و سایر وسایل رنگ شده می گذرد به مرور زمان وسایل رنگی منزل کم رنگ شده و کهنه به نظر می آیند.  در واقع وسایل شما رنگ و روی اولیه…