لکه و بوی ادرار و مدفوع حیوانات را چگونه برطرف کنیم؟

امروزه علاقه و تمایل به نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ و گربه در بین مردم جهان از جمله ایرانیان به شدت افزایش یافته است و حیوانات خانگی جزوی از خانه و محل زندگیمان شده اند. اکثر حیانات خانگی درصورت عدم آموزش مناسب ممکن است در جاهای نامناسب مانند فرش، مبل، تخت و غیره اقدام به…