15 روش مقابله با کرونا

مهمترین روشهای مقابله به کرونا عبارتند از: – به اخبار جعلی و شایعات توجه نکنید. فقط به اطلاعات معتبر عمل کنید. – مرتب و مداوم دست‌ها را بشویید. – از حوله و وسایل شخصی استفاده کنید – با یکدیگر دست ندهید، ماچ نکنید و از بغل کردن بپرهیزید –  دست خود را به صورت نمالید.…