پاک کردن چسب، لیبل و آدامس با لکه بر دیپاف

زمانی که چسب قطره ای بر روی لباس یا پوست می ریزد به سرعت خشک می شود و کندن آن کار آسانی نیست و تقریبا تا به امروز غیر ممکن بود، اما شرکت شیمی فناور آروشا با استفاده از تکنولوژی نانو،  لکه بر چسب،  لیبل و آدامس را تولید کرده است که محصول موثری  جهت…