تگ - پاک کننده برچسب

پاک کردن چسب، لیبل و آدامس با لکه بر دیپاف

دیدگاه :0

زمانی که چسب قطره ای بر روی لباس یا پوست می ریزد به سرعت خشک...