پاک کننده و لکه بر لوازم آرایش مانند کرم پودر، رژ لب و ریمل

حتما برای شما هم پیش آمده باشد که در حال استفاده از لوازم آرایشی، ناگهان مواد موجود در لوازم آرایشتان  مانند رژ، کرم پودر، پنکیک، ریمل و غیره بر روی لباس یا فرش میریزند، در این مواقع مجبورید لباستان را عوض کنید و یا سعی کنید لکه را پاک کنید. پاک کردن اکثر لوازم آرایش…