خطرات استفاده از پودر های سفید کننده و پراکساید ها

پودر های لکه بر سفید کننده چیست؟ پودر های لکه بر و سفید کننده که با نام های تجاری مختلف با ادعاهای گوناگون مانند حاوی اکسیژن فعال یا اکسی در بازار وجود دارد در واقع از مواد پودری نسبتا خطرناک سفید کننده مانند سدیم پربورات یا سدیم پرکربنات تشکیل شده است. در ساختار این محصولات…